Az Ön kosara üres, vásárláshoz kérjük, válasszon termékeink közül!

Az áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Méret: 100x10
Ár: 2.250 Ft/kg
Méret: 30x20
Ár: 6.365 Ft/kg

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.03.01-től a nyitva tartásunk az alábbiak szerint alakul: - 2022-02-22

Hétfő - Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 15:00
Szombat - Vasárnap: Zárva
tovább olvasom >>
Bisnode tanusitvany
Impresszum
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg. Részletek
Szerszámacélok

Ezüstacél

Általános információk

Az acél a vas legfontosabb ötvözete. Fő ötvöző eleme a szén, Ötvözőként sok más elem is használatos. A szén és más elemek növelik az acél szilárdságát, egyben csökkentik képlékenységét. Különböző fajta és mennyiségű ötvözőkkel az acél olyan tulajdonságait lehet megváltoztatni, mint a keménység, rugalmasság, hajlékonyság, szilárdság, hőállóság , savállóság, korróziómentesség.

Az MSZ EN 10027 szabvány az acélokat két csoportra bontja. Az első csoportba tartoznak a felhasználó számára valamilyen mechanikai, fizikai tulajdonság garantálása miatt fontos acélok. A másik csoportba sorolják a vegyi összetételükre garantált acélokat.

Az acélok minöségére műszaki specifikációra vonatkozó információkat szabványos jelölési rendszerben adják meg (MSZEN 10027-1; MSZEN 10027-2)

Az acélfajták csoportosítása

Az ötvözés mértéke szerinti felosztás szerint ötvözetlen, gyengén és erősen ötvözött acélt különböztetnek meg.

 • Az ötvözetlen acél a szénen kívül más ötvözőelemet nem tartalmaz.
 • A gyengén és erősen ötvözött acél között a határt rendszerint 5-8% ötvözőfém tartalom jelenti. Az ötvözés következtében a vas valamelyik jellegzetes tulajdonsága ezen a határon változik meg jelentősebben.
 • Mikro ötvözött acélok. Néhány ötvözőelem nagyon kis mennyiségben is hatással van az acél valamelyik tulajdonságára. Például néhány ezred százalék bór az acél átedzhetőségét, néhány század százalék nióbium pedig a kis széntartalmú acél folyáshatárát növeli.

Felhasználási cél szerinti felosztás. Eszerint lehet szerkezeti, szerszám és különleges acélfajták.

 • A szerkezeti acélfajtáktól a szilárdság mellett megfelelő szívóssággal és ellenállással bírnak a lökésszerű igénybevételekkel szemben. A szerkezeti acélfajták karbon tartalma 0,6%-nál többnyire kisebb.
 • A szerszámacélok legfontosabb tulajdonságai a keménység és a kopásállóság. Karbon tartalmuk 0,6% fölötti, többnyire edzett állapotban használják.
 • A különleges acélfajták lehetnek nem rozsdásodó vagy egyes savaknak ellenálló minőségűek , stb.

Hőkezelés

A hőkezelés célja a fémek, ötvözetek bizonyos alaptulajdonságainak, többnyire mechanikai tulajdonságainak módosítása (keménység, szívósság stb.). A hőkezeléskor a fémet felmelegítik adott hőmérsékletre , ott hőn tartják , majd meghatározott sebességgel lehűtik. Hőkezelés során a fém mindig szilárd halmazállapotú, az eljárás során összetétele nem változik meg, A hőkezelés elemi műveletei az izzitás, az edzés és a megeresztés. Az izzítás az utána következő lehűtés sebessége szerint lehet lágyitó vagy normalizáló. Az összetettebb hőkezelési eljárások ezekből az elemi műveletekből állnak. Az acélok hőkezelési eljárásait az elérhető tulajdonságváltozások szerint lehet csoportosítani.

 • lágyító,
 • keménységnövelő ,
 • szívósságot fokozó és
 • felületi keménységet növelő hőkezelés.

Lágyítás

A lágyítás módszerei A lágyítás a képlékenyen hidegen alakított fémnek az alakítás következményeitől való mentesítését jelenti. Ezt többféle módon valósíthatják meg:

 • Természetes öregbités: A régi időkben használt feszültségcsökkentési gyakorlat volt. A kovácsok az acélt kirakták az időre l-2 évig. Ott a téli-nyári, reggeli-esti hőmérséklet-változás hatására a feszültség körülbelül 40%-a leépült.
 • Mesterséges öregbités: Az anyagot felhevítik 200 C-ra, és ezen a hőmérsékleten tartják 2-3 napig, majd a kemencével együtt hagyják lehűlni.
 • Egyszerű lágyitás vagyfeszűltségtelenités : Az eljárás során az acélt az A1 hőmérséklet (a vas-szén diagramon 727°C), azaz az újrakristályosodási küszöb alá melegítik, hő ntartják, majd lassan, általában levegőn lehűtik
 • Újrakristályositó lágyitás: A hidegen alakított acélt A1-A3 hőmérséklet fölé hevítik és ott hőn tartják , miközben a szerkezet megszabadul a hidegalakítás következményeitől.

Edzés, megeresztés

Az edzés célja az, hogy az acél szövetét a kívánt mértékben keménnyé (martenzitessé) tegyék. Ahhoz, hogy az acél martenzitessé alakuljon, azt - összetételétől függően - az A1-A3 hőmérséklet fölé hevítik 20-50 "C-kal és hőntartják (ausztenitesítik). Ezt követően gyorsan lehűtik. A hűlés megfelelő gyorsaságát a hűtő közeg (víz, olaj, só-vagy fémolvadék fürdő) helyes megválasztásával érik el.

Az edzést rendszerint megeresztés követi, aminek a célja a martenzites állapottal együtt járó ridegség csökkentése. A megeresztés 100-700 OC-on történő hőntartást jelent. Az edzés + megeresztés folyamatot együttesen nemesitésnek nevezik.

Kérgesítő eljárások

Az erős koptató hatásnak kitett alkatrészek esetén fontos, hogy egy belső szívós magon kemény, kopásálló külső kéreg helyezkedjen el. A kérgesítő hőkezelések csak a darabok felületére hatnak, azt keményítik.

 • Felületi edzés: A módszer alkalmazásakor csak a darab külső felületi rétegét melegítik fel, így az ezt követő gyors hűtés során is csak ez a felületi réteg edződik meg.
 • Felületi ötvözés: A módszer azt a jelenséget használja ki, hogy izzításkor a darab felületével érintkező anyag atomjai beépülnek a munkadarab külsö rétegébe. Speciális esetben különböző fémeket is alkalmaznak felületi ötvözésre (alumínium, króm, ón, titán, volfrám stb.). Nitridáláskor nitrogént diffundáltatnak a munkadarab felületi rétegeibe, a kemény kérget a kialakuló nitridréteg okozza. A cementálás során a munkadarabot széntartalmú közegben izzítják, melynek során nagy karbontartalmú ausztenit vagy cementit képződik a felületi rétegben.

Szerszámacélok általános tulajdonságai.

Szerszámacél háromféle van: l. ötvözetlen szerszámacél 2. ötvözött szerszámacél 3. gyorsacél

l. ötvözetlen szerszámacélok : Fő ötvözőjük a C (0,6-4-1,5%), a Mn ás Si csak szennyezőként szerepel. Jelölésük S l-S 13. Használatuk korlátozott, mert kicsi a megengedhető vágósebesség. A szerszámacélok közül az ötvözetlen szerszámacélok edzhetők a legkeményebbre (66 -67 HRC) . Keménységüket csak alacsony hőmérsékleten tartják meg, kilágyulási határuk 200 250°C. Különleges szerszámokhoz, alacsony vágósebességgel dolgozó fúrókhoz, dörzsárakhoz, menetvágószerszámokhoz használják őket. Hajlítószilárdságuk nagy. Ez a szerszámacél a legolcsóbb szerszámanyag

2. Ötvözött szerszámacélok : A jellemző ötvözőelem szerint csoportosítjuk őket, (Cr, Mn ,W). Keménységük kisebb, mint az ötvözetlen szerszámacél (max 64 HRC), de azt magasabb h őrnérs ékletig megtartják (300400°C). Szilárdsági értékeik, hajlítószilárdságuk jó.

 • Krám-szerszámacél (jele Kl-K14) kiválóan alkalmas alak kések, marók, nagy igénybevételü dörzsárak készítésére. Edzési hőfokra nem kényes, jól átedzhető
 • Mangán-szerszárnacél (jel Ml) kis teljesítményű kézi forgácsolószerszámok -menetmetszők, menetfúrók stb. -készítésére alkalmas..
 • Wolfram-szerszámacélból olyan szerszámokat készítenek, melyekkel közepes teljesítménnyel forgácsolunk, és az edzés utáni köszörüléssel munkáljuk végleges alakra, (csigafúrók, marók, fürészlapok).

3. Gyorsacélok : Gyorsacélnak nevezzük a legnagyobb teljesítményű szerszámacélt. Jelölésük RI-RI 1. A gyorsacélok jellemző ötvözetei a W, Cr és V. Kis százalékban ötvözőként szerepelhet még a Mo és a Co.. Edzési szempontból a legkényesebb szerszámanyag, átedző képessége jó. A gyorsacél helyes edzésével elérhető a 64 HRC, keménységüket 550 -600 OC-ig megtartják. A gyorsacélok szilárdsági tulajdonságai a sok nemes ötvöző miatt igen jó. Nem igényel gondos kezelést, bonyolult alakú szerszámok igen könnyen k ész íthet ők belőle.

Keményfémek tulajdonságai A keményfémek olyan zsugorított ötvözetek, amelyek magas olvadáspontú és nagy keménységű fémkarbidok porából (wolframkarbid ás titánkarbid) leggyakrabban kobalt kötőanyaggal porkohászati úton állítanak elő . A kobalt elősegíti a zsugorítást és szívósságot ad a keményfémnek. A keményfémek nagykeménységű szerszámanyagok. Keménységük 2000-3000 HV. (A gyorsacél keménysége 900 HV.) Keménységüket igen magas (850°C h őrn érsékletig megtartják. Nem kell h őkezelni , mivel természetes keménységű. Hátrányuk, hogy ridegek, kis szilárdságúak. .

A Vas-Színesfém Kft által forgalmazott szerszámacélok jellemzői:

 • Hidegalakító szerszámacélok: például l. 2210 ; l. 2379; 1.2842; A hidegalakító szerszámacélok kiválasztásánál a kopásállósági és szívóssági tulajdonságok szerint kell a szükséges anyagmin ős éget kiválasztani.
 • Műanyag feldolgozó szerszámacélok: például 1. 2083 ; A műanyag feldolgozó szerszámacélok kiválasztásának alapja a végső műanyag termék minősége ..

Hidegalakító szerszámacélok:
EN 1.2210 -Ezüst acél

Vegyi összetétel (%)

C Si Mn Cr Mo Ni V W Co Egyéb
1,15 0,2 0,3 0,7 - - 1 - - -

Tulajdonságai:

Króm-vanádium ö tv öz ésű hidegalakító szerszámacél jó kopásállósággal és szívóssággal. Jó megmunkálhatóság, egyszerű hőkezelés .

Felhasználási területek:

Csiga-, menet-és központfúrók, kil ökők , lyukasztóbélyegek, dörzsárak, marók, s üllyeszt ők, gravírozószerszámok, vágóbélyegek, fémfűr é szek , idomszerek, m ér őeszközök, tájoló-és i llesztő csapok, kis tengelyek, orsók, tüskék.

Hőkezelése:

 • Lágyítás:
 • Feszültségcsökkentő izzítás :
 • Edzés:
 • Megeresztés:

Hidegalakító szerszámacél:
EN 1.2379 Nagyteljesítményű hidegalakítő szerszámacél.

Vegyi összetétel (%)

C Si Mn Cr Mo Ni V W Co Egyéb
1,55 0,30 0,30 11,30 0,75 - 0,75 - - -

Tulajdonságai:

Erősen ötvözött, 12%-os krómtartalmú hidegalakító szerszámacél. Nagyon jó kopásállóság, magas nyomószilárdság,jó szívósság.Speciális hőkezelés után nitridálható, bevonatozható és jól szikra forgácsolható.

Felhasználási területek:

 • Vágó-és kivágó szerszámok (vágólapok és bélyegek): Rm < 1OOON/mm2 lernezekhez kb. 5-6 mm vastagságig, trafó-és dinamólemezekhez kb. l rnrn-ig; finomkivágó szerszámok kb. 4-8 mm között.
 • Olló-és körkések kb. 4 mm-ig.
 • Hajlító-, húzó-, mélyhúzó és hidegfolyató sze rszámok, menethengerl ő szerszámok, kerámia-és gyógyszeripari présszerszámok, hidegalakító hengerek, m ér őeszk öz ök , papír-és rn űanyagipari vágószerszámok, famegmunkáló szerszámok, vágószerszámok egyéb nemfémes anyagokhoz (bő r , gumi , textília).
 • Kisméretű és különösen jó kopásállóság műanya g-alakító formák és betétek, erősített formamasszákhoz

Hő keze lése:

 • Lágyítás
 • Feszültségcsökkentő izzítás
 • Edzés
 • Megeresztés:
 • Különleges hőkezelés:
 • Nitridálás:

Hidegalakító szerszámacél: EN számjel:
1.2842 Sokoldalúan használható hidegalakító acél.

Vegyi összetétel (%)

C Si Mn Cr Mo Ni V W Co Egyéb
0,90 0,25 2,00 0,35 - - 0,10 - - -

Tulajdonságai:

Sokoldalúan alkalmazható, közepesen ötvözött hidegalakító szerszámacél. Nagy felületi keménység, jó él tartósság, nyomószilárdság és szívósság. Egyszerűen hő kezelhet ö, kis és közepes keresztmetszetekben (kb. 50 mm-ig) jól átedződő , Nagyon jól forgácsolható.

Felhasználási területek:

Általánosan alkalmazható hidegalakító szerszámacél,

 • Vágó-és kivágó szerszámok (vágólapok és bélyegek): Rm < 600 Nzmm-lemezekhez kb. 6 mm vastagságig, menetvágó szerszámok, fúrók, dörzsárak, mélyhúzó szerszámok.
 • Famegmunkáló szerszámok, vágószerszámok egyéb nemfémes anyagokhoz (bő r , gumi, textília, papír), müanyag-feldolgozó kések.
 • Kisebb fa-, papír-, műanyag-és fémipari olló kések ill. körollók_(kb. 6 mm-ig).
 • Sajtolószerszámok, hengerek és profilg örg ők , hidegsorjázó szerszámok, m ér őeszk öz ök, idomszerek, vezet őoszlopok , vezet ölécek, kilökők , kilök ő lapok, nyomólapok, lehúzók, lehúzó lapok, rugócsapok, lefogók.
 • Kisebb, kemény és kopásálló műanyag-alakító formabetétek, csekély kimunkálási mélységgel.

Hőkezelése:

 • Lágyítás
 • Feszültségcsökkentő izzítás
 • Edzés.
 • Megeresztés.

Műanyag-alakító szerszámacélok EN 1.2083. Edzhető, korrózióálló műanyag-alakítószerszámacél

Vegyi összetétel (%)

C Si Mn Cr Mo Ni V W Co Egyéb
0,38 0,70 0,45 14,25 - - 0,20 - - -

Tulajdonságai:

Korrózióálló krómacél műanyag-alakító formákhoz.. A következő előnyös tulajdonságokkal rendelkezik: kiváló polírozhatóság, jó korrózióállóság, jó forgácsolhatóság, nagy kopásállóság,

Felhasználási területek:

Közepes rn éretű , korrózióálló formák és formabetétek vegyileg agresszív, korróziót okozó, savat kiválasztó sajtolómasszák (pl. PVC) és koptató t öltőanyagot tartalmazó rnűanyagok feldolgozásához. Kiváló polírozhatósága miatt nagyon jól alkalmazható lencsékhez és más optikai termékek formáihoz, pl. szemüvegek, kameraalkatrészek.

Hőkezelése:

 • Lágyítás
 • Feszültségcsökkentő izzítás
 • Edzés
 • Megeresztés

Szolgálta tások

 • Műszaki szaktanácsadás
  Termékeinkről és szolgáltatásainkról képzett szakembereink széleskörű tájékoztatást nyújtanak.
 • Méretre vágás
  Acéljainkat igény szerint méretre vágva is forgalmazzuk. Korszerű , nagyteljesítményű fürésszel dolgozunk, mellyel lehetőség van akár nagyobb méretek, pl. szerszámacél táblák és tömbök darabolására is, vagy sorozatok vágására A méretre vágást kedvező vágási díjak felszámítása mellett megállapodás szerinti idő re elvégezzük
 • Legnagyobb vágható méreteink:
  -max.vághatószélességxmagasság:1.260x 1060mm
  -max. vágható átmérő: 1.060 mm
  -tömb-szalagfűrész : max. magasság x mélység x hossz: 540 x 660 x 3.100 mm
 • Kiszállítás A megrendelt acélokat kérésre, szállító partnerünk rövid határidőn belül kedvező díjazás ellenében kiszállítja.

Vas-Szinesfém Kft.
2800 Tatabánya Búzavirág út 5.
Komárom-Esztergom megye
Tel: 06-34/311-730

Források

 • Óvári Antal föszerk.: Vaskohászati kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
 • Révfy Dezső: Anyagismeret. Oktatási segédlet kézirat, Miskolc, 2006.
 • Acélok Wikipédia